Maja ehitamine

Maja ehitamine

Maja ehitamine võib tunduda väga suure ettevõtmisena ja vale oleks arvata vastupidist. See aga ei tähenda, et tegemist on ülejõu käiva tööga – pead lihtsalt kuskilt otsast pihta hakkama ning eesmärki silme ees hoidma. Et kõik sujuks plaanipäraselt, panime omaltpoolt kokku väikese spikri maja ehitamise etappidest. Kui soovid täpsemat infot mõne alapunkti kohta, siis võta meiega ühendust ja küsi julgelt. 

CLT Elementmaja Piret, võtmed kätte pakett

1. Selgita välja eelarve

Kes meist ei tahaks endale ehitada perfektset kodu. Enne pihta hakkamist tuleks esimese sammuna aga luua ülevaade oma rahalistest võimalustest, konsulteerides näiteks kodupangaga laenutingimuste osas. Siin etapis on tähtis mõelda suurelt. Loe edasi, et teada saada miks.

2. Leia sobiv krunt

Kuna maja ei saa ehitada ilma krundita, tuleb esimeses järjekorra leida endale sobiv maalapp. Siingi on mitmeid aspekte, millega tuleks arvestada ja mis võivad projekti lõpliku hinda ja kiirust oluliselt muuta. Loe lisaks, kui tahad teada, mida kinnistut valides pead silmas pidama.

Leia sobiv krunt
Teeme sinu unistuse teoks

3. Vali ideaalmaja

Uue kodu ehitamise juures on kindlasti üks ägedamaid punkte endale sobiliku maja valimine. See on etapp, kus võid unistada suurelt ning lasta oma fantaasial lennata. Maja valimisel pead arvestama lisaks väljanägemisele ka selle funktsionaalsusega. Siinkohal soovitame lugeda meie soovitusi, et midagi elutähtsat ei jääks kahe silma vahele.

4. Maja projekteerimine

Siin etapis tuleks kõik oma soovid ja mõtted uue maja osas vabas vormis kirja panna. Selle nimekirja alusel hakkab tööle juba projekteerija, kelle ülesandeks on luua kõiki ehitusalaseid nõudeid järgiv terviklik konstruktiivne ja tehniline lahendus. Maja projekteerimisel on mitu etappi, mille tulemusena valmib täpsem hinnapakkumine ja kui projekt on kinnitatud, võib ehitus alata.

Maja ehitamine
CLT Elementmaja Piret, väljast valmis pakett

5. Maja hinnastamine

Kui projekteerimise käigus sai alus pandud uue maja nö ideaallahendile, siis nüüd on aeg kõik need soovid mahutada ka etteantud eelarvesse. Selleks tuleb koos projekteerijaga maha istuda ning ära prioritiseerida kogu oma soovide nimekiri. 

6. Sõlmi ehitusleping

Kui plaanid paigas, tuleb leida endale sobiv ehitaja. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata ettevõtte võimekusele projekti täies mahus läbi viia. Vastasel juhul pead leidma iga järgneva töö jaoks uue tegija. Enne ehituse algust lepi kirjalikult kokku ehitustingimustes nagu näiteks maja seisukord üleandmisel (kas soovid võtmed kätte või väljast valmis lahendust), projekti maksumus ning kestus.

Sõlmi ehitusleping, CLT Buildings
Ehitusloa taotlemine

7. Taotle ehitusluba

Ehitusloa taotlemiseks pead esitama maja ehitusprojekti kohalikule omavalitsusele kahes eksemplaris. Taotluses peab olema välja toodud erinevad projekti kirjeldavad osad, mis puudutavad ehituskonstruktsiooni; arhitektuuri; kütte-, vee- ja elektrisüsteeme; tuleohutust jms. Meilt maja tellides tegeleme ehitusloa taotlemisega ise.  

8. Ehitamine

Ehitamise etapis on tähtis kahepoolne kommunikatsioon ehitaja ning kliendi vahel, kuna ehituse käigus võivad tekkida otsustust vajavad lisaküsimused. Hea ehitusalane partner aitab kõikidele nendele küsimustele ka lahendused leida. Ehituse tellijana pead siin etapis tagama ka ehitusele omanikujärelvalve. See tähendab ehitusalaste kogemustega ning erapooletu taustaga inimese kaasamist, kes annab teatava tihedusega objektil toimuvast ülevaate. 

Ristkihtliimpuit maja Eelin, väljast valmis pakett
Maja ehitamine - taotle kasutusluba, CLT Buildings

9. Kasutusluba ja dokumentatsioon

Kasutusluba on oluline dokument, mida vajad nii enda, valla kui ka panga jaoks. Siin pead nõutud kujul esitama sellised dokumendid nagu ehituse ülevaatuse akti, ehitusprojekti ja -päeviku, kaetud tööde aktid, ehituskoosolekute protokollid, auditid, seadistus- ja katseprotokollid, tehnovõrkude teostusjoonised, ehitusjärgsed geodeetilised mõõdistused ning tuleohutust tõendavad dokumendid.  

10. Garantiiaeg

Sinu maja ongi lõpuks valmis saanud ja aeg on hakata suuri soolaleivapidusid pidama. Pidutsemiseks on ka põhjust, sest suur töö sai tehtud. Pane aga tähele, et maja üleandmise hetkest hakkab kehtima ehitusgarantii, mis kestab kokku 2 aastat. Selle aja jooksul on ehitajal kohustus ilmnenud ehituslikud vead omal kulul korda teha. Kui oled leidnud endale usaldusväärse ehitaja, ei pea Sa muretsema selle pärast, et selle kahe aasta jooksul ehitaja oleks pankrotti läinud. 

CLT Elementmaja Piret, võtmed kätte pakett

Avades suvalise kinnisvaraportaali, leiad sealt kindlasti lademetes erinevaid maalappide pakkumisi. Lisaks silmailule on krunti valides aga mitmeid asju, mida peaksid enne selle ostmist endale selgeks tegema.

Maa sihtotstarve

Igale maatükile on kohaliku omavalitsuse poolt määratud selle kasutamise sihtotstarve, kus viimaseid on kokku lausa 13. Krunti valides veendu, et see oleks e-kinnistusraamatus märgitud elamumaana. Vastasel juhul pead hakkama taotlema kohalikust omavalitsusest sihtotstarbe muutmist, mis võib aega võtta kuni paar aastat.

Kas kinnistule tohib ehitada
Järgmiseks uuri kohalikust omavalitsusest, kas ja milliseid maju on krundile üldse võimalik ehitada. Näiteks võib ehitusmääruses olla piirangud maja kõrguse, väljanägemise, ehitusmaterjali, vms osas. 

Geodeetilised alusplaani omamine
Kinnistut ostes uuri müüjalt geodeetilise alusplaani e. geoaluse olemasolu kohta. Seda läheb Sul hiljem vaja ehitusprojekti alustamiseks. Plaani loomise käigus mõõdistatakse nii maapealsed kui ka maa-alused objektid nagu puud, teed, vee ja kanalitrassid jne ning kantakse need koos kõrgusarvudega alusplaanile. Kui ehitusloa taotluse hetkel on geoalus vanem kui 2 aastat, siis pead endale uue tellima. Aega võtab see tavaliselt 1-3 nädalat. 

Elektrivõrgu ning veevärgiga liitumine
Krundi valimisel võib ühe suurema kuluna juurde tulla elektrivõrgu ning veevärgiga liitumine. Hilisemate üllatuste välistamiseks uuri liitumise võimaluste kohta juba enne ostu tegemist. Elektrivõrguga liitumisel arvestatakse liitumistasu liitumispunkti kauguse ning soovitud amprite järgi. Veevarustuse ning kanalisatsiooni puudumisel tuleks kaaluda nende väljaehitamist.
Jaago: “Olenevalt maja suurusest soovitan voolu tugevuseks arvestada minimaalselt 20 amprit. Standardina kasutavad eramajad 25 amprit, millest peaks jätkuma küll ja veel.  

Kinnistule juurdepääs
Viimasel ajal on meedias palju tähelepanu pälvinud naabritevahelised tülid erateede kasutamise osas. Selle vältimiseks uuri kinnistut ostes välja, kas uuele maalapile on juurdepääs olemas ning kellele need teed kuuluvad. Avaliku tee puhul ei tohiks tuleviku osas probleeme tekkida. Kui pead aga oma koju pääsemiseks sõitma läbi naabri hoovi, tasub kindlasti uurida, kas teele on seatud servituut.
“Jaago: “Kinnistu juurdepääs mängib rolli ka maja ehitamise etapis. Kui maalapile ei saa rasketehnikaga ligi, muutub seeläbi kogu projekt mõnevõrra kallimaks, kuna peame juurdepääsud ise looma. Õnneks on CLT ehitusmaterjalina jäik ning kerge, tänu millele saame kasutada tavapärasest kergemaid masinaid ning tõstukeid.” 

Kuna maja valimisel mängib peale disaini suurt rolli ka funktsionaalsus, siis siin on paar mõtet, millele võiksid tugineda. 

Vali tulevikku silmas pidades
Maja valides ära mõtle ainult tänase peale vaid proovi oma elu ette kujutada ka 10 aasta pärast. Näiteks kui plaanid tulevikus oma pere laiendada või tahad, et Sinu lapselapsed mahuksid kõik söögituppa ära, siis tuleks sellele mõelda juba täna. 

Arvesta asukohaga 
Kui Sul on krunt juba olemas või vähemalt omad ettekujutust, milline see välja näeb, siis proovi mõttes paigutada oma ideaalmaja sinna pinnale. Näiteks, kui krundil on ilus merevaade, tasub kaaluda maja, millel on suurte akendega elutuba, mis avaneksid vaatega merele. Võta arvesse nii hommiku-, päevane kui ka õhtupäike oma maja asendit ja akende paigutust valides. Samuti ole tähelepanelik tuuliste asukohtadega, kattes väljapääsud lõikava tuule eest. 

Arvesta oma igapäevaste harjumustega
Tubade asendiplaani mõeldes proovi arvestada oma igapäevaste harjumustega. Näiteks, kui käid tihti saunas ja omad terrassi, oleks hea luua nende vaheline otseühendus. Samuti ei soovitaks paigutada magamistube maja kõige käidavamate ruumide kõrvale, et saaksid puhkehetkedel rahu ja vaikust nautida. Uut maja valides proovi ennast sinna igapäevases elus ette kujutada. 

Arvesta valgusega 
Valgus on üks peamisi asju, mida oma uues kodus märkad. Soetades endale avara ning valgusküllase elamise tunned ennast energiliselt ka sombuse ilmaga. Seetõttu pööra maja valides tähelepanu akende arvele ning suurusele. 

Projektimaja vs erilahendus
Otsides endale uut maja pead otsustama, kas valid juba valmisprojekti ehk projektimaja, või lased oma tulevase kodu arhitektil nullist luua. Mõlemal suunal on omad plussid ja miinused.

Projektimaja

Erilahendusmaja 

  • Valmib kiiremini tänu valmis projektile
  • Saad valida täpselt sellise, milline meeldib
  • Rahaliselt natuke odavam
  • Saad unikaalse lahenduse 
  • Saad vajadusel maja reaalselt vaatamas käia
  • Arvestab isiklike soovidega paremini

Maja projekteerimise etappides pead tegema koostööd nii projekteerija kui ka arhitektiga, kes hakkavad Sinu soovide alusel maja looma. Siinkohal kehtib lihtne reegel – mida täpsemini tead, mida tahad, seda lihtsam on luua selle järgi projekti. Arvesta, et tegemist on suurema tööga mis võtab keskmiselt aega umbes 6 kuud, nii et varu aega ja kannatust. Projekteerimine jaguneb omakorda järgmisteks alalõikudeks.

Eskiisprojekt
Eskiisprojekti käigus antakse Sinu soovidele täpsem kuju, luues maja väli- ja sisemusest esmase maketi ning arutatakse läbi nii ehitusmaterjalid kui ka maja paiknemine krundil.

Eelprojekt
Eelprojekti eesmärgiks on ehitusloa taotlemine. Selleks tuleb saada kooskõlastus erinevate osapooltega nagu kohalik omavalitsus, päästeamet, jne. Siin punktis saad läbi mõelda, et kas veel tahad kuskile midagi juurde panna või ära võtta nagu näiteks elektripistik, veekraan või grillnurk.

Põhiprojekt
Põhiprojekt on juba täpne ning detailne projekt, mis võetakse maja ehitamisel aluseks. Korraliku projekteerimise korral peaks selleks hetkeks olema valminud järgmised projektikavandid:
– konstruktiivne projekt
– kütte- ja ventilatsioonisüsteemid
– vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
– gaasiprojekt
– elektriprojekt
– nõrkvooluprojekt (side, signalisatsioon jne)
– haljastusprojekt
– sisekujundusprojekt